Pristatymo sąlygos

Pristatymo terminas: 8 - 10 sav.

Pristatymas VLN 30 eur /vnt., kiti miestai pagal faktą.

Montavimas 30 eur /vnt.

PREKIŲ PRISTATYMAS IR PERDAVIMAS

Pardavėjas Prekes privalo pristatyti Užsakyme nurodytu adresu ir per nurodytą terminą skaičiuojant nuo šios Sutarties Užsakymo patvirtinimo dienos. 

Jei Sutarties Užsakyme nurodyta Prekių transportavimo kaina 0 Eur, Prekės Užsakyme nustatytais terminais turi būti priimtos Pardavėjo verslo vietoje. Jei Užsakyme nurodyta Prekių pernešimo kaina 0 Eur, Prekės iškraunamos Sutartyje nurodyto Namo adresu, tačiau nėra nešamos į gyvenamąsias patalpas. Jei Sutarties Užsakyme nurodyta Prekių sumontavimo kaina 0 Eur, Prekės po jų perleidimo nėra montuojamos;

Prekės pasiimamos iš Pardavėjo sandėlio arba prekybos vietos arba pristatomos, užneštos, surenkamos, montuojamos už atskirą papildomą mokestį pagal patvirtintus Pardavėjo arba oficialiai įgaliotų partnerių paslaugų tarifus;

Prekės Pirkėjui pristatomos ne vėliau kaip per 10 savaičių nuo atsiskaitymo prieš išvykstant iš gamintojo, neviršijant bendro sutartyje nustatyto termino. 

Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Pirkėjui prekes daugiau kaip 14 ( keturiolika ) darbo dienų, Pardavėjas moka 0,002% delspinigius nuo negauto užsakymo sumos už kiekvieną pradelstą dieną;

Pirkėjas įsipareigoja priimti jo užsakytas Prekes. Laikoma, kad Prekės yra priimtos, jeigu Pirkėjas pasirašė Prekių krovinio važtaraštį (ar Prekių perdavimo – priėmimo aktą, jei jos netransportuojamos). Nuo šio Prekių perdavimo – priėmimo momento Pirkėjui pereina Prekių nuosavybės ir atsitiktinio žuvimo rizika. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pristatyti Prekių dėl bet kokių Pirkėjo veiksmų ar neveikimo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas: (i) sumokėtų minimalius nuostolius – 1/20 Sutarties kainos ir Pardavėjui liktų pagal šią Sutartį jam Pirkėjo sumokėtas avansas, o (ii) Prekės būtų priimtos; arba Pirkėjo sąskaita atiduoti Prekes pasaugai asmeniui, profesionaliai teikiančiam tokias paslaugas. Jei Prekės neatsiimtos laiku, visą Prekių atsitiktinio žuvimo riziką prisiima Pirkėjas;

Pirkėjas, priėmęs Prekes, apie akivaizdžius jų trūkumus privalo pranešti per dvidešimt keturias valandas; 

 

PARDAVĖJAS:

VšI „Pauliaus MP fondas“Įm.kodas: 302334770

Tel.: +370 620 44022, info(@)vaikubaldai.lt 

A/S: LT923500010002674704

Swift kodas: EVIULT21XXX

 
 

 

 
© Baldai vaikams ir jaunimui 2021
Powered by BALTECON Capital and CsillámVilág